Ana Sayfa « E-tarih.org    
 
   
II. DÜNYA SAVAŞI
SAVAŞ ÖNCESİ
SAVAŞ ÖNCESİ GÖZDEN KAÇIRILMAMASI GEREKEN BİR HUSUS: ALMAN PROPAGANDA SİSTEMİ
SAVAŞA DAMGASINI VURAN KOMUTANLAR
SAVAŞ BAŞLIYOR…
POLONYA’NIN İŞGALİ
PHONY SAVAŞI
NORVEÇ’İN İSTİLASI
FRANSA’NIN İŞGALİ
BRİTANYA SAVAŞI
ATLANTİK SAVAŞLARI VE BİSMARCK SAVAŞ GEMİSİ
BARBAROSSA HAREKATI
KUZEY AFRİKA CEPHESİ
YUNANİSTAN VE YUGOSLAVYAYA ALMAN SALDIRISI
PEARL HARBOUR SALDIRISI VE ABD’NİN SAVAŞA GİRMESİ
ASYA - PASİFİK CEPHESİ
MİDWAY SAVAŞI
GUADALCANAL SAVAŞI
EL ALAMEYN SAVAŞI
İTALYA SAVAŞI
KURSK SAVAŞI
BULGE SAVAŞI
LEYTE SAVAŞI
MARKET GARDEN OPERASYONU
FRANSA´NIN (Paris´in) KURTULUŞU
BERLİN SAVAŞI
ALMANYA´NIN TESLİM OLUŞU
JAPONYA’NIN BOMBALANMASI
ATOM BOMBALARI VE JAPONYANIN TESLİM OLUŞU
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NA DAMGASINI VURAN BAZI OLAYLAR
SAVAŞ TEKNOLOJİLERİ
BLITZKRIEG - Yıldırım Savaşı
ALMAN HAVA KUVVETLERİ (LUFTWAFFE )
II. DÜNYA SAVAŞI’NDA EN FAZLA UÇAK DÜŞÜREN PİLOTLAR
SAVAŞIN SİLAHLARI

 
Ana Sayfa
 Ren Egzersizi (Rheinübung) Harekatı
   "Efsanevi Gemi Bismarc"22 Ocak - 22 Mart 1941 tarihleri arasında hücum kruvazörleri Scharnhorst ve Gneisenau’nun 22 gemi batırarak Kuzey Atlantikte İngilizleri diz üstü çöktürdükleri Berlin operasyonu sonrası Alman Donanması Bismarck’ı da Atlantik seferine gönderip yenilmez bir Armada oluşturarak İngiltere ile Amerika arasındaki deniz trafiğini kesmeyi planlıyordu. Bunun için Ren Egzersizi Operasyonu planlandı. Ancak orijinal planlarda Bismarck’a Scharnhorst ve Gneisenau’nun eşlik etmesi yer alırken bu iki geminin Berlin operasyonu sırasında aldıkları yaralar nedeniyle bir süre Fransa’da tersanelerde bakıma alınmaları gerekmişti. Onun yerine Prinz Eugen ağır kruvazörünün eşlik etmesine karar verildi.18 Mayıs sabahı Bismarck ve Prinz Eugen Gotenhafen limanından ayrılarak Z-16 ve Z-23 destroyerleri ile mayın tarama gemileri eşliğinde Baltık denizine açıldı... Devamı

 İVAN STEPANOVİÇ KONEV
İVAN STEPANOVİÇ KONEV (1897 – 1973) 1916’da Çarlık ordusuna katıldı.Sovyet Devrimi’nden sonra Komünist Parti’ye ve Kızıl Ordu’ya girdi (1918).İç Savaş sırasında gerilla grupları örgütledi; Aleksandr V. Kolçak’ın önderliğindeki Beyaz Ordu’ya ve Japonlara karşı savaştı.Bolşevik yönetimine karşı başlatılan Kronştadt Ayaklanması’nın (1921) bastırılmasında görev aldı.1926’da Frunze Askeri Akademisi’nden mezun olarak askeri eğitimini tamamladı. Almanya’nın SSCB’ye saldırdığı Haziran 1941’de orduda general rütbesiyle görev yapan Konev; Alman kuvvetlerine karşı ilk karşı saldırıyı gerçekleştiren birliklere komuta etti.Nazi tank uzmanı General Heinz Guderian’ın Moskova’ya ilerlemesini uyguladığı taktiklerle engelledi (Aralık 1941).1942 yazında, Stalingrad’ı kuşatma altında tutan Alman ordusunu takviye etmek... Devamı

 İtalya Savaşı
Müttefikler, Kuzey Afrika’daki Alman askeri varlığını ortadan kaldırdıktan sonra İtalya’ya yöneldiler. İtalya’ya bir çıkarma yapılmasından önce Sicilya Adası’ndaki Alman askeri gücünün de kırılması gerekmiştir. Sicilya çıkarması 10 Temmuz 1943 günü, "Husky Harekatı" kodadıyla başlatılıyor ve adanın güney doğu sahillerine yapılıyor. 3 Eylül 1943’de Müttefikler İtalya yarımadasına çıkartma yaptılar. İtalya topraklarına Müttefik çıkarması iki noktadan yapılmıştır. General Montgomery’nin 8. Ordusu, Sicilya’dan hareketle dar Messina boğazını geçerek İtalyan çizmesinin parmak ucuna çıkmıştır. İkinci çıkartma operasyonu olan Salerno çıkarması ise, Salerno’nun güneyindeki iki plaja, bir İngiliz, bir Amerikan kolordusu tarafından yapılmıştır. Çıkarmanın üçüncü gün&uum... Devamı

 DWİGHT EİSENHOWER (1890 - 1969)
DWİGHT EİSENHOWER (1890 - 1969) 14 Ekim 1890'da Teksas'da dünyaya geldi. İkinci Dünya Savaşı’nda Batı Avrupa’daki Müttefik Kuvvetler’in başkomutanlığını yaptı. Ünlü Normandiya Çıkarması’nda Müttefiklerin başındaydı. 1953 yılından itibaren 8 sene ABD Başkanlığını yaptı. 1954 yılında "Barış için Atom" programını başlattı. 5 Ocak 1957’de, ünlü Eisenhower Doktrini’ni açıkladı. Bu doktrin ile Orta Doğu ülkelerine askerî ve ekonomik yardımda bulunuldu. Yardımın amacı, komünizmin yayılmasını önlemekti. Başkanlıktan ayrıldıktan sonra Değişim İçin Yetki (1965) ve Barışı Sürdürme (1966) isimli kitapları kaleme aldı. NATO'nun ilk başkomutanlığını da yapan Eisenhower 28 Mart 1969'da Washington'da öldü.  ... Devamı

 CHARLES DE GAULLE (1890 - 1970)
De Gaulle, İkinci Dünya Savaşı öncesinde zırhlı savaş teorisyeni olarak tanındı. İkinci Dünya Savaşı’nın başında tuğgeneralliğe terfi etti. Fransa’nın Almanya’ya yenilmesi ve çok ağır şartları kabul ederek savaştan çekilmesinin ardından Londra’ya giderek Nazi karşıtı Özgür Fransa hareketini başlattı. 1940 - 1944 yıllarında Özgür Fransa Kuvvetleri’nin önderliğini yaptı. De Gaulle, Amerikan ve İngiliz ordularının Vichy kontrolündeki Kuzey Afrikayı işgal etmesinden sonra 1943’te karargâhını Londra’dan Cezayir’e taşıdı. Fransa’nın bağımsızlığı için çalışan Ulusal Kurtuluş Komitesi’nin, önce General Henri Giraud ile birlikte eşbaşkanı, sonra da tek başkanı oldu 1944 yılında Fransa’nın Alman işgalinden kurtulmasının ardından ise Fransız hükümetinin başkanlığını yaptı. ... Devamı