Ana Sayfa « E-tarih.org    
 
   
  ALMAN HAVA KUVVETLERİ (LUFTWAFFE )
      HAVA FİLOLARININ TANIMLANMASI
  » Üst Konu
STRATEJİK HAVA BİRLİKLERİ
TAKTİK HAVA BİRLİKLERİ
HAVA FİLOLARININ TANIMLANMASI
HAVA FİLOLARININ İŞARETLENMESİ
GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ LUFTWAFFE PİLOTLARI

 
HAVA FİLOLARININ TANIMLANMASI
1939 yılından önce Almanlar, hava filolarını tanımlamak için her bir rakamın belli bir anlama sahip olduğu bir sistem kullanmışlardır. İlk rakam, hava filosunun bir bölgedeki (Luftkreis) aynı tip hava filoları içindeki numarası; ikinci rakam birimin görevine bağlı olarak verilen bir numara (avcı, bombardıman, nakliye gibi); ve üçüncü rakam da birimin konuşlandığı bölgenin numarasıydı. Bölgeleri değişen birimler yeniden numaralandırılırdı.

Birçok birimin 1938 Kasım’ında yeniden isimlendirilmesine karşın, birimler altı ay sonra tekrar numaralandırıldılar. Fakat, ME 11 Zerstörer avcı uçağının hizmete gireceğini işaret edercesine, avcı uçağı guruplarının Kasım ayındaki hafif ve ağır olarak ikiye ayrılması uygulaması aynı bırakıldı. Luftwaffe, bu yeni sistemi bir kaç ufak değişiklikle Mayıs 1939’dan savaşın sonuna kadar kullandı. Hava ordularına (Luftflotte), 25’lik bloklardan oluşan sayılar tahsis edildi (Luftflotte 1 için 1’den 25’e kadar; Luftflotte 2 için 26’dan 50’ye kadar gibi). Me 110 uçaklarını henüz almış ağır avcı uçağı birimleri numaralarına 100 eklenerek normal avcı uçağı gurupları (Jagdgruppe) gibi numaralandırıldılar.

Savaştan önce ve savaş başladıktan sonra bu kurala uymayan bir kaç ufak istisna vardır ( nakliye, gece avcısı, keşif ve deniz devriye birimleri savaş süresince kendilerine özgü emir komuta bağlantısı altında görev yapmışlardır ). 5 sayısı, Luftflotte 5 sorumluluk sahası içinde olan Kutup bölgesi harekat alanındaki birimler için tahsis edilmiştir. Bir hava filosunun başka bir hava filosunu oluşturduğu durumlarda genellikle orijinal numara çift olarak kullanılırdı ( JG 1’den oluşturulan JG 11, KG 6’dan oluşturulan KG 66 gibi ). Bu yeni birimlerin dışında kalanlar çoğunlukla 1’den başlayarak sıra ile numara alırlardı ( JG 52 gibi ). Bazı durumlarda da hava filosuna JG 2 " RICHTHOFEN " örneğinde olduğu gibi onur timsali isimler verilmiştir.

Almanlar, iki vesile ile karmaşık durumu basite indirgemek için aynı kategorideki bütün birimleri yeniden tanımlayıp numaralandırmışlardır. Schnellkampfgruppe (hızlı bombardıman gurubu), Stukagruppe (pike bombardıman gurubu) ve Schlachtgruppe (saldırı gurubu) birimlerinin şaşırtıcı sayıdaki düzenleri azaltılarak, bütün yer saldırı birimleri 1943 Ekim’inde ’ Schlachtgruppe ’ olarak tanımlanmış ve kalan numaralar geleneğin devamı için olabildiğince muhafaza edilmiştir.

Aynı şekilde, hantal " Kampfgeschwader zbV " yerine ’Transportgeschwader ’ kullanılmıştır.

Standart bir hava filosu (Geschwader), her biri üç filotillalı (Staffel) üç ya da dört gurupdan (Gruppe) oluşurdu.

Filotillalara gurup içerisinde birbirini takip edecek şekilde numara verilirdi. Örneğin;

1, 2 ve 3 ncü Filotilla’lar (Staffel) I nci Gurup’u (I Gruppe),
4, 5 ve 6 ncı Filotilla’lar (Staffel) II nci Gurup’u (II Gruppe),
7, 8 ve 9 ncu Filotilla’lar (Staffel) ise III ncü Gurup’u (III Gruppe) oluştururdu.

Bu kuruluş yapısı, bir çok avcı gurubuna (Jagdgruppe) dördüncü bir filotillanın eklendiği 1944 yılına kadar devam etti. Kimi zaman da münferit filotillalar numaralarına bakılmaksızın değişik gurupların emrine verildi.
" zbV " (zur besonderen Verwendung / özel maksatlı) soneki sık sık emre verilen ilave birimler için kullanılmıştır. Bununla beraber, II/KG zbV 172 örneğinde olduğu gibi KG (Kampfgeschwader ) ile birlikte kullanıldığında ulaştırma birimini gösterirdi. Almanlar sıra numaralarını belirtmek için rakamdan sonra nokta kullanmışlardır (5. = 5 nci gibi). Normal rakamlar filotilla (Staffel ) ve hava filolarını (Geschwader); Romen rakamları ise gurupları (I/JG 77, II/JG 77 gibi) belirtirdi. Bunlar daima bir bölme işareti ( / ) ile birbirinden ayrılırdı.