Ana Sayfa « E-tarih.org    
 
   
  ALMANYA
      SCCB
      İVAN STEPANOVİÇ KONEV
  » Üst Konu
ALEKSANDR MİKHAYLOVİÇ VASİLEVSKİ
İVAN STEPANOVİÇ KONEV
KONSTANTİN ROKOSOVSKİ

 
İVAN STEPANOVİÇ KONEV
İVAN STEPANOVİÇ KONEV (1897 – 1973)

1916’da Çarlık ordusuna katıldı.Sovyet Devrimi’nden sonra Komünist Parti’ye ve Kızıl Ordu’ya girdi (1918).İç Savaş sırasında gerilla grupları örgütledi; Aleksandr V. Kolçak’ın önderliğindeki Beyaz Ordu’ya ve Japonlara karşı savaştı.Bolşevik yönetimine karşı başlatılan Kronştadt Ayaklanması’nın (1921) bastırılmasında görev aldı.1926’da Frunze Askeri Akademisi’nden mezun olarak askeri eğitimini tamamladı.

Almanya’nın SSCB’ye saldırdığı Haziran 1941’de orduda general rütbesiyle görev yapan Konev; Alman kuvvetlerine karşı ilk karşı saldırıyı gerçekleştiren birliklere komuta etti.Nazi tank uzmanı General Heinz Guderian’ın Moskova’ya ilerlemesini uyguladığı taktiklerle engelledi (Aralık 1941).1942 yazında, Stalingrad’ı kuşatma altında tutan Alman ordusunu takviye etmek için gönderilen büyük bir Alman birliğini durdurdu.Almanya’nın üçüncü yaz saldırısının (1943) geri püskürtülmesini sağlayan generaller arasında yer aldı.100 bin kişilik bir Nazi ordusunun Korsun’da tuzağa düşürdükten sonra mareşalliğe yükseltildi (Mart 1944).

Konev’in ordusu, savaş sırasında Alman ordularını ilk kez SSCB sınırlarının gerisine çekilmeye zorlayan ve Vistül Irmağını aşıp Polonya üzerinden ilk kez Alman topraklarına giren ordu oldu.Komutasındaki 1. Ukrayna Ordusu’yla Oder Irmağına doğru ilerledi ve burada Mareşal Georgi Jukov’un komutasındaki kuvvetlerle birleşerek Berlin’i ele geçirdi.Daha sonra Torgau’da General Mark Clark’ın komutası altındaki ABD birlikleriyle birleşti.

Almanya’nın yenilmesinden sonra, önce Avusturya yüksek komiserliğine (1945), ardından da Jukov’un yerine Sovyet Kara Kuvvetleri’nin başkomutanlığına getirildi (1946-1950).