Ana Sayfa « E-tarih.org    
 
   
BARBAROSSA HAREKATI

 
BARBAROSSA HAREKATI
Barbarossa Harekatı, Nazi Almanya’sının Rusya’yı işgal planıdır. Wehrmacht’ın Sovyet topraklarına saldırdığı 22 Haziran 1941 tarihinde başlayan harekat, Kızıl Ordu’nun Berlin’i işgal ettiği 2 Mayıs 1945 tarihine kadarki Doğu Cephesi savaşlarının açılış hamleleridir bir bakıma.

Barbarossa Harekatı’nın harita üzerindeki planlanışı şöyledir:
Kuzeyde Von Leeb’in Kuzey Ordular Grubu, Hoepper’in 4. Zırhlı Grubuna eşlik eden iki ordu, Fin ordusunun da katkısıyla Doğu Prusya’dan saldırarak Leningrad’ı ele geçirecektir.

Ortada Von Bock’un Merkez Ordular Grubu, Guderian’ın 2. Zırhlı Grubu, Hoth’un 3. Zırhlı Grubu ve iki ordu ile Polonya-Beyaz Rusya sınırından, Minsk ve Simolensk üzerinden Moskova üzerine yürüyecek.

Guderian’ın 2. Zırhlı Grubunda üç zırhlı kolordu bulunmaktadır. Toplamda beş zırhlı tümen ve üçü motorize olmak üzere dört piyade tümeni ile bir süvari tümeninden oluşan bir kuvvettir bu.

General Hoth’un 3. Zırhlı Grubu ise toplam üç zırhlı tümen ve iki motorize piyade tümeninden oluşan iki zırhlı kolordu ile üç piyade tümeninden oluşan bir piyade kolordusu bulunmaktadır.

Güneyde Von Rundstedt’in Güney Ordular Grubu yer alıyor. Üç ordu ve Von Kleist’in 1. Panzer Grubu ile Romanya, Macar ve Slovak birlikleri, bir koldan Polonya-Ukrayna, diğer koldan da Romanya-Beserabya sınırından hareketle Ukrayna’yı işgal ederek Kiev’e ulaşacak, Dinyeper ırmağını geçince de Merkez Ordular Grubuyla koordineli bir harekata girişecekler.

Asıl sıklet merkezi, merkez bölüm olacaktı. Her üç grup da yaklaşık eşit güçte olmakla birlikte Merkez Ordular Grubunun emrinde, diğerlerinden bir fazla, yani iki zırhlı grup bulunmaktadır.

Bu hareket tarzıyla Almanlar, Rus topraklarına dört koldan birer kama gibi girecekler –Güney Ordular Grubu iki koldan taarruz ediyor- Rusya’nın batıdaki birliklerini kuşatarak imha edeceklerdir. Bu birliklerin Rusya’nın içlerine doğru çekilmesi kesinlikle engellenecektir. Zırhlı birlikler ise Rusya’nın derinliğine dalacak ve yeni savunma mevzileri oluşturulmasını önlerken, diğer yandan da kuşatılmakta olan Rus birliklerinin geri bağlantısını kesecekti. Hitler’in bu stratejisinin Clausewitz’in temel prensiplerinden birine ne denli uyduğu ortadadır. “... düşmanın esas kuvvetlerini muharebe alanında yok etmek.”

İlk harekatın beklenilen etkiyi göstermemesi üzerine Hitler, "Tayfun Operasyonu" adıyla yeni bir saldırı başlatılmasını istemiştir.

Harekata, General Hoth’un 3. Panzer Grubu, general Hoeppner’in 4. Panzer Grubu ve general Guderian’ın 2. Panzer Ordusu katıldı. 2 Ekim 1941 günü her üç grup da üç yönden saldırıya geçti.

Alman birlikleri hızla ilerlerken, Moskova da sert bir savunma hazırlığı devam etmekteydi. Kent, binlerce kilometrelik siperler ve tank engelleriyle geniş bir savunma çemberine alınmıştı.

27 Kasım 1941 de 1. Panzer Tümeninin ileri unsurları, Moskova’ya 30 km. kala, kentin kuzey batı kesiminde sert Rus direnişiyle durduruldu. 2 Aralık 1941 de yeni bir saldırı girişiminde bulunduysadılar da, Moskova civarındaki kesif ormanlık alanlarda mevzilenmiş Kızıl Ordu birlikleri, harekatın hızını kesti ve gücünü kırdı.

Bir Alman keşif taburu Moskova’nın varoşlarına kadar ilerlemeyi başardı. Kremlin’e 18 km. kadar yaklaştı. Birkaç Rus tankıyla fabrikalardan toplanan bir grup işçi, Almanları geri püskürtü. Bu Almanların yaklaşabildiği en yakın mesafedir.

5 Aralık 1941 günü, Moskova’ya yönelik Alman taarruzları durdu. Eksi 55°C düşen sıcaklığın etkisi ve giderek sertleşen Rus direnişi karşısında 3. ve 4. Panzer Ordularının taarruzları gittikçe zayıfladı. Son bir haftadır Tula’yı kuşatmak için birliklerini muharebeye sokan Guderian da 5 Aralık gecesi taarruzu durdurma ve savunma hatlarına çekilme kararı aldı. Aşırı don, hemen hemen tüm birlikleri hareket edemez hale getirmişti. Öte yandan Rusların Tula civarını sürekli takviye etmeleri de taarruzu sürdürmeyi yararsız duruma getirmişti.

Barbarossa Harekatı da, tıpkı Britanya Savaşı’nda olduğu gibi, Almanlar’a istediklerini vermemiştir; bilakis Almanlar iyice zor duruma düşmüşlerdir. Gerek ağır kış şartları gerekse Sovyet direnişinin (Özellikle Stalingrad) üst seviyede olması Almanlar’ın yenilmez görülen gücünü ve itibarını diğer devletlerin nazarında düşürmüştür.Naziler Barbarossa Harekatını Başlatıyor...


Almanlar Kiev’de...


Almanların Esir Olarak Aldığı Sovyet Askerler...


Himmler Esir Kampındaki Sovyetleri Denetlerken...


Sovyet Halkı Alman Tanklarını Engellemek İçin Hendek Kazarken...


Soğukların Bastırmasıyla Avantaj Artık Sovyetlerde: Almanlar Doğa Şartlarıyla Da Mücadele Etmeye Başlayor...


Sovyetler İklimin De Yardımıyla Karşı Taarruza Geçiyor...


Almanlar Sovyet Bataklığına Saplanıyor! Esir Alınan Birkaç Alman Askeri...