Ana Sayfa « E-tarih.org    
 
   
  ALMAN HAVA KUVVETLERİ (LUFTWAFFE )
      HAVA FİLOLARININ İŞARETLENMESİ
  » Üst Konu
STRATEJİK HAVA BİRLİKLERİ
TAKTİK HAVA BİRLİKLERİ
HAVA FİLOLARININ TANIMLANMASI
HAVA FİLOLARININ İŞARETLENMESİ
GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ LUFTWAFFE PİLOTLARI

 
HAVA FİLOLARININ İŞARETLENMESİ
2. Dünya Savaşı’nda, Luftwaffe tarafından kullanılan filo sembol ve işaretlerinin sayısının fazlalığı sebebiyle detaylı ve standart bir tanımlamanın yapılması çok zor olmakla birlikte bir kaç temel uygulama hemen göze çarpar. Bu kısımda genellikle avcı uçağı filolarına ait işaretler üzerinde durulmuştur.

Avcı filolarına (Jagdgeschwader) bağlı olan birinci, ikinci, üçüncü ve varsa dördüncü guruplar (Gruppe) uçak gövdesi üzerindeki haç işaretinin arkasında yer alan özel bir sembol yardımıyla tanınır.

Avcı filolarına (Jagdgeschwader) bağlı olan birinci, ikinci, üçüncü ve varsa dördüncü guruplar (Gruppe) uçak gövdesi üzerindeki haç işaretinin arkasında yer alan özel bir sembol yardımıyla tanınır.

Filo organizasyonu içindeki gurup komutanı (Gruppenkommandeur) ve diğer karargah subayları kendi uçaklarının gövdesi üzerinde (haç işaretinin önünde ve sayıların olduğu yerde) yer alan bir seri şerit, sembol, çizgi ve / veya daire ile tanımlanırdı. Bu işaretler ve bağlı olduğu gurubun sembolü hemen hemen değişmez bir şekilde siyah ve beyaz renklerde olurdu.

Aşağıdaki II nci Gurup Komutanı (II Gruppe Kommodore) örneğinde olduğu gibi; bir ’ < ’ şeklindeki şerit ile onu izleyen içi dolu piramit şeklindeki kullanıma karşın bir çift ’ < ’ şeklinde şeritten oluşan gurup komutanı örnekleri de vardır.

Diğer uçaklar, subay rütbe işaretlerinin olduğu yerde (uçak gövdesi üzerindeki haç işaretinin önünde ve her iki yanda) filotilla renginde birden onaltıya kadar numaralar taşırdı. Avcı gurubundaki (Jagdgruppe) birinci, ikinci ve üçüncü filotillalar sırasıyla beyaz, kırmızı ve sarı renklerle tanımlanırdı.

1, 4 ve 7 nci Filotilla’lar (Staffel) çerçevesiz beyaz rakamlar;
2, 5 ve 8 nci Filotilla’lar (Staffel) beyaz çerçeveli kırmızı rakamlar;
3, 6 ve 9 ncu Filotilla’lar (Staffel) ise siyah çerçeveli sarı rakamlar kullanırdı.

Gurup (Gruppe) işaretleri de aynı renk kombinasyonu ile boyanırdı.
Rakam desenleri büyük değişiklikler gösterirdi; bazılarının yazılımı köşeliyken bazıları yuvarlaktı. ’ 3 ’ rakamının değişik yazılımlarından biri de üst tarafı düz, alt tarafının yuvarlak olarak yazılmasıdır. ’ 4 ’ rakamı açık ya da kapalı; ’ 0 ’ rakamı ise oval veya kare şeklinde olabilirdi. Normal yazılımdan farklı olarak, ’ 3 ’ ve ’ 8 ’ rakamlarının çemberleri çoğunlukla aynı boyutta olurdu.

Yukarıdaki Yellow 2; haç işaretinin (Balkenkreuz) sağında yer alan dikdörtgen şeklinin simgelediği 2 nci Gurup’un (II Gruppe) 6 ncı Filotilla’sının (Staffel 6) bir uçağını göstermektedir.

Her hava filosunun, gurubun ve filotillaların çoğunun kendilerini sembolize eden bir işareti vardı. Bir çok tek kişilik avcı uçağı bu üç değişik sembolden birini veya ikisini birden taşırdı. Armalardan çizgi film karakterlerine kadar çok çeşitli olan bu semboller genellikle uçağın burnuna veya kokpitin altına resmedilirdi.