banner bilim
 
Ana Sayfa « E-tarih.org    
   
Genel Bir Bakış
  İslam Bilimin Geçirdiği Aşamalar
  » Üst Konu
Avrupalıların İslam Bilimi Hakkındaki Düşünceleri
İslam Bilimin Geçirdiği Aşamalar
Müslümanların Bilim Tarihindeki Yeri

 
İslam Bilimin Geçirdiği Aşamalar

Büyük İngiliz matematikçisi ve düşünürü B.Russel, Batı Felsefesi Tarihi adlı eserinde şöyle demektedir:" Hayatımda yanıtını bulamadığım bir tek soru vardır. Bu da biz Batılılar Ortaçağın o karanlığından ve zulmünden bu modernliğe ve gelişmişliğe nasıl geldik? Müslümanlar ise o aydınlık ve insanlık Ortaçağından bu günlere,bir daha uyanmayacak bir şekilde,bu karanlık döneme nasıl girdiler? Bu sorunun yanıtını bulamıyorum" 

Bu sorunun kolay yanıtlanamayacağı açık. Yine de Prof.Dr. İhsan Turgut,Yeni Felsefe (2001)  adlı yapıtında bu konuda şunları söylüyor:" Oysa ben bu sorunun yanıtını biliyorum. Gazali’den sonra İslam dünyası kelamcıların ve mezhep kurucularının eline düştü. Gazali’nin ayırmış olduğu aklın gözü ve kalbin gözü sadece kalbin gözüne, yani imana dönüştü."


İslam Dünyasındaki bilimadamlarına ve İlgi Alanlarına Göz Atalım:

Cabir Ibn Hayyan (Geber)    Kimya (Kimyanın babası)        öl: 803
Al-Asmai             Zooloji, Botanik, Animal Husbandry.            740 – 828
Al-Khwarizmi(Algorizm)    Matematik, Astronomi,Coğrafya.(Algorithm, Algebra, Calculus)    770 - 840
Amr ibn Bahr Al-Cahiz,    Zoologi, Arap Grameri, Rhetoric, Lexicography 776 - 868
 Ibn Ishaq Al-Kindi     (Alkindus)Felsefe, Fizik, Optik, Tıp,Matematik, Metalurji.800 - 873
Sabit Ibn Kurra ( Thebit )     Astronomi, Tıp, Geometri, Anatomi.836 - 901
’Abbas Ibn Firnas,                Mechanics of Flight, Planetarium, Artificial Crystals. öl:888
Ali Ibn Rabban Al-Tabari,    Tıp, Matematik, Caligraphy, Literature. 838 - 870
Al-Battani (Albategnius),       Astronomi, Matematik, Trigonometri.858 - 929
Al-Fargani (Al-Fraganus)    Astronomy, Civil Engineering.C. 860
Al-Razi (Rhazes)                Tıp, Ophthalmology, Smallpox, Kimya,Astronomi.864 - 930
Al-Farabi (Al-Pharabius),    Sosyologi, Mantık, Felsefe, Siyaset Bilimi,Müzik.870 - 950
Abul Hasan Ali Al-Mesudi,    Coğrafya, Tarih.öl: 957
Al-Sufi (Azophi)      Astronomi 903 - 986
Abu Al-Kasim Al-Zahravi (Albucasis),Cerrahi, Tıp. ( Modern cerrahinin babası)   936 - 1013
Muhammad Al-Buzcani,    Matematik, Astronomi, Geometri,Trigonometri.940 - 997
Ibn Al-Haytam (Alhazen)    Fizik, Optik, Matematik.965 - 1040
Al-Mawardi (Alboacen),    Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Hukuk, Etik. 972 - 1058
Abu Reyhan Al-Biruni,    Astronomi, Matematik. (Dünyanın Çevresini ölçtü) 973-1048
Ibn Sina (Avicenna)     Tıp, Felsefe, Matematik, Astronomi.981 - 1037
Al-Zarqali (Arzachel)    Astronomi (Usturlabı bulmuştur).1028 - 1087
Omar Al-Hayyam,        Matematik, Şiir.1044 - 1123
Al-Gazali (Algazel)        Sosyoloji, Teoloji, Felsefe.1058 - 1111

Müslüman Toledo’nun(1085), Korsika ve Malta’nın(1090), Provence ’in(1050), Sicilya (1091) ve Kudüs (Jerusalem (1099)’ın düşmesi.  Birkaç Haçlı Seferi ve  Müslüman kaynaklarının,yaşamlarının,mülklerini,kurumlarının ve alt yapısının yüzyıllık bir dönemin üzerinden birinci hasar dalgası.
Abu Bakr Muhammad Ibn Yahya (Ibn Bajjah)    Felsefe, Tıp, Matematik, Astronomi,Şiir, Muzik. 1106 - 1138

Ibn Zuhr (Avenzoar)    Cerrahi, Tıp.1091 - 1161
Al-Idrisi (Dreses)        Coğrafya (Dünya Haritası, İlk küre). 1099 - 1166
Ibn Tufayl, (Abdubacer)    Felsefe, Tıp, Şiir. 1110 - 1185
Ibn Ruşd (Averroes)            Felsefe, Hukuk, Tıp, Astronomi, Teoloji. 1128 - 1198
Al-Bitruji (Alpetragius)    Astronomi öl: 1204

Müslüman kaynaklarının, yaşamlarının, mülklerinin, kurumlarının ve altyapısının yüz on iki yıllık bir sürenin üzerinde ikinci hasar dalgası. Haçlı Seferleri (1217 - 1291) ve Moğol istilaları (1219 - 1329). Haçlılar, Kudüs’ten Müslüman İspanya’nın batısına kadar Akdeniz boyunca etkindi. Müslüman Kordoba’nın (1236), Valencia’nın (1238) ve Seville’nin (1248) Düşüşü. Doğudaki en Müslüman sınırdan, Orta ve Batı Asya, Hindistan, İran ve Arap anavatanına kadar Moğolların hasarı. Bağdat’ın Düşüşü (1258) ve Abbasi Halifeliği’nin sonu. İki milyon Müslüman Bağdat’ta katledildi. Önde gelen Müslüman medeniyet merkezlerindeki başlıca bilimsel kurumlar, laboratuvarlar ve altyapı imha edildi.

Ibn Al-Baitar                     Eczacılık,Botanik, Öl: 1248
Nasir Al-Din Al-Tusi         Astronomi, Öklitçi Olmayan Geometri.1201 - 1274
Celaleddin Rumi             Sosyoloji1207 - 1273
Ibn Al-Nafis Damişki,         Anatomi1213 - 1288
Al-Fida (Abdulfeda)        Astronomi, Coğrafya, Tarih.1273 - 1331
Muhammad Ibn Abdullah (Ibn Battuta)    Dünya gezgini. Fas’tan Çine ve tekrar geriye kadar  75,000 mile yakın yol katetmiştir.1304 - 1369
Ibn Haldun,    Sosyoloji, Tarih Felsefesi, Siyaset Bilimi.1332 - 1395
Uluğ Bey,                      Astronomi, 1393-1449

Müslüman kaynaklarının,yaşamlarının,mülklerinin,kurumlarının ve alt yapısının üçüncü hasar dalgası. İspanya’da Müslüman egemenliğinin sonu’(1492). Granada’da Vivarrambla halk meydanında bilim, edebiyat,felsefe ve kültür üzerine bir milyon ciltten fazla eser yakıldı. Afrika, Asya ve Amerika’da sömürgeleşme (kolonileşme) başladı.