banner bilim
 
Ana Sayfa « E-tarih.org    
   
  İslam dünyasında mimarlık
      ANADOLU SELÇUKLULARI (1060-1308)
      Avlulu Medreseler
  » Üst Konu
CAMİLER
KÜMBETLER
MEDRESELER
Kubbeli Medreseler
Avlulu Medreseler
KALELER
KERVANSARAYLAR

 
Avlulu Medreseler

Erzurum Çifte Minareli Medrese, ismini stalaktitli taç kapının iki yanında bulunan çift minaresinden almıştır. Hatuniye Medresesi olarak da anılır. Çünkü medreseyi Alâeddin Keykubat’ın kızı Huand Hatun yaptırmıştır. Bu durumda yapım yılının 1230-1240’lar olması gerekir. Selçuklu’nun en büyük medreselerinden biridir. Giriş cephesindeki oyma taş işçiliği ve motifleri muhteşemdir. Simetrik olması gereken bu motiflerin küçük bir yanı, işlenmeden bırakılmıştır. Bu eksiklik özellikle bırakılmış olup, buna ‘nazarlık’ denir. Orta akslarda, avluya bakan 4 eyvanı vardır.

Sivas Çifte Minareli Medrese, yine ismi gibi girişin iki yanında çift minaresi olan girişe sahiptir. Dar-ül Hadis ismi ile de anılır. Minarelerin çini kaplamaları dökülmüştür. Ne yazık ki, bu medresenin sadece ön yüzü ve bir minaresi kalmıştır. Ön yüz taş oyma motifleri ve ‘celî’ yazı tipindeki kabartmalar muhteşemdir.

Konya Sırçalı Medrese 1262 yapım tarihli olup sırlı çini kaplı duvarları nedeni ile bu ismi almıştır. Büyük derslik, girişin karşı aksında ve eyvan mevkiinde olup, sivri kemerli kapısı sırlı tuğlalarla inşa edilmiştir. Sırlı tuğlalarla yapılmış geometrik desenli doku, İran mimarlık üslûbunun devamı niteliğindedir. Avlunun ortasındaki yıkıntı, burada bir mescit bulunduğunu anımsatıyor.

Sivas Gök Medrese, ismini mavi renk ağırlıklı çini kaplamalarından almıştır. Sultan III. Gıyaseddin Keyhüsrev’in veziri Sahip Atâ tarafından yaptırıldığı için Sahibiye Medresesi de denilmektedir. 1271 inşa tarihli medrese, yine işlemeli ve stalaktitli taç kapı, iki yanında yükselen çift minaresi ile diğer avlulu medrese tipindedir. Yine aynı tarz mavi çinilerle kaplı Amasya ve Tokat medreseleri de Gök Medrese ismi ile anılmaktadır.