banner bilim
 
Ana Sayfa « E-tarih.org    
   
  Hz. Muhammedin İlme Verdiği Önem
      Suffe
  » Üst Konu
Bedir Savaşında Esirlerin Serbest Bırakılması
Dârü`l-Erkâm
Hz. Muhammedin Yeniliklere Açık Oluşu
Mescid-i Nebevi Haricindeki Mescidler
Suffe
Tıbb-ı Nebevi

 
Suffe

Hz. Peygamber Medine’ye hicretinden sonra bir mescit inşa ettirmiştir. Yapılan bu mescit hem müslümanların toplanıp ibadet ettikleri, hem de önemli konuları görüştükleri bir merkez olmasının yanı sıra, aynı zamanda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapıldığı suffeyi ve Hz. Muhammed’in kalacaği evi de içinde bulunduran çok yönlü bir külliye şeklindedir. 

Suffe, mescide bitişik üstü hurma dallarıyla örtülü, etrafı açık olan, kendilerine Ehl-i Suffe adı verilen fakir, kimsesiz, evi olmayan müslümanların kaldıkları ve eğitim gördükleri yerdir.Suffa denilen bu yerde vaaz, nasihat ile birlikte başta Kuran’a ait olmak üzere eğitim ve öğretim yapılıyordu. Suffa İslam’ın temel unsurlarını öğrenmek için, burada kalan öğrencilerle birlikte dışardan gelenlere ve misafirlere de yatakhane görevi yapmaktaydı.Buradan hareketle suffenin İslamda ilk yatılı mektep ya da İslami eğitim öğretim müesseselerinin ilk çekirdeğini oluşturduğunu söyleyebiliriz.  

 Hz Muhammed günün belli vakitlerinde mescit içerisinde bulunarak etrafında halkalaşan müslümanlara gerekli gördügü bilgileri aktarıyor, aynı zamanda onların getirmiş oldukları dini meselelere cevaplar veriyordu. Böylelikle bu eğitim faaliyetleriyle öncelikle indirilen ayetlerin öğretilmesi,onlarin tefsir edilmesi ve Hz. Peygamberin sözleri daha sonraki devirlerde İslami ilimlerin kaynağını oluşturmuştur.  

Suffede kalanlar genelde kendilerini dine ve ilme vermiş kişiler olması hasebiyle Hz.Muhammed derslerinde daima hazir bulunmuşlar, diger boş vakitlerini de ibadetle geçirmişlerdir. Bunlar arasında su ve odun taşima gibi işlerle geçimlerini sağlayanlar olmakla birlikte çoğunlugu Medinelilerin yardımlariyla geçinmişlerdir.  Suffada kalan ve İslamî eğitimi alan bu öğrenciler arasından taşraya ve yeni müslüman olmuş yerlere öğretmen gönderilmiştir. Hz. Muhammed zaruri öğretim ihtiyacını karşılamak üzere bu öğrenciler arasından öğretmenler seçerek onlari Islam’ı öğretmekle görevlendirmiştir.Suffede bulunan öğrencilerin sayısının kimi zaman dört yüze ulaştığı oluyordu.Muallim yetişmeyince yazı öğretmek için müşriklerden de faydalanıyorlardı.İslam’a yeni girmis kabileler de seçmis olduklari temsilcileri Hz. Muhammed’e  göndererek ondan Islam dinini ögrenmelerini istemislerdir. Böylelikle Suffe ayni zamanda ögretici yetistiren kurum görevini görmüstür.  

Suffe’de Hz. Peygamber’in dışında okuma-yazma ve Kur’an öğretmek üzere öğretmenler de görev yapıyordu. Ubâde b. Sâmit bunlardan biridir. Burada toplanan öğrenciler esas itibarıyla kendilerini Kur’an öğrenimine vakfetmişlerdi; Kur’an âyetlerini aralarında müzakere ederler ve geceleri ilim tahsili ile meşgul olurlardı. Bu sebeple bunlardan yetmiş kişiye “kurrâ” adı verilmiştir. Hz. Peygamber Medine dışına irşad ve İslâm’ı anlatmak için bir kimse veya ekip göndereceği zaman Suffe Ashabı arasından seçerdi. Bunlardan orduya katılanlar, diplomatik faaliyetlerde görevlendirilenler ve müezzinlik yapanlar da vardı.