banner bilim
 
Ana Sayfa « E-tarih.org    
   
Osmanlılarda Bilim
  Enderun
      Kara Hadım Ağaları
  » Üst Konu
Ak Hadım Ağaları
Enderun ve İç Oğlanları
Kara Hadım Ağaları

 
Kara Hadım Ağaları
Bunlar, Osmanlı sarayının kadınların bulunduğu harem kısımndaki ağalardı.;kara hadımların en büyük amirine Darü’s-Saade ağası veya Kızlar ağası denilirdi. Kzlaağası ile maiyyeti 16. yy sonlarına kadar kapı Ağasına bağlıydılar.Kara hadım ağalarına sarayın kadınlarına ait kısmının hzmetinden dolayı Harem Ağaları da denilirdi.

(İ.H.Uzunçarşılı,Osmanlı Tarihi 2. Cilt s: 520-523 )