banner bilim
 
Ana Sayfa « E-tarih.org    
   
Osmanlılarda Bilim
  Müneccimlik ve Astronomi
      Takiyüddin Raşid ve Rasathane
      Takiyüddin ve Tycho Brahe
      Takiyüddin’in Elyazmaları
      Rasathanede Kullanılan Ölçüm Araçları
      Rasathanenin Hazin Sonu
      Takiyüddin’in Ondalık Kesirleri Trigonometri ve Astronomiye Uygulaması
  » Üst Konu
Takiyüddin Raşid ve Rasathane

 
Takiyüddin Raşid ve Rasathane
Asıl adı Takiyeddin Mehmed bin Maruf’tur. İstanbul’un fethinden sonra ilk ve son kere gözlem (rasat) yapan bu kişi Mısır alimlerinden Şeyh Mehmed bin Maruf’un oğluydu. 1521’de Kahire’de(Şamda mı?!) doğdu. Mısır’da öğretim gördü ve oradaki medreselerde hocalık yaptı. 3. Murat zamanında İstanbul’a geldi. 1562’de Hoca Sadettin Efendi’nin yardımıyla müneccim başılığa atandı.O sırada Hoca Sadettin Efendi’nin yardımıyla Gürgani ziclerinin gözlemlere uygun olmadığı şeklinde bir istida verdi ve 1579 yılında devlet tarafından Tophane’nin üst tarafındaki tepede bir gözlemevi kuruldu.Takiyüddin bu rasatnhanede çalışırken Şeyhülislim Ahmed Şemseddin Efendi bu ilmi araştırmalar aleyhinde şikayşette bulundu ve rasathanenin bir gecede yıkılmasına yol açtı. Alim, 1585’te öldü.Matematik ve astronomiye ilişkin bir çok eseri vardır. Bunlar arasında kendi gözlemlerine dayanan bir zeyc de bulunuyor.