konular banner

Ana Sayfa
Biyografiler Tarih Sözlüğü Haberler Makaleler Görüş ve Önerileriniz Kütüphane Linkler Arama Kaynakça

Silahlar Sorularla Osmanlı Tarihi Eserler Tablolar Osmanlıca Sözlük
Bugün halledemediğiniz bir sorunun nedeni, dün onu doğru yapmak için zaman ayırmamış olmanızdır   Harrington

  Ana Menü  
Osmanlı Devleti ve Komşuları

Osmanlı İmparatorluğu

Rumelide İstikrarın Sağlanması

 

E-Tarih.org
farkedermi@Web
  Konular  
Osman Bey Dönemi

Bursanın Fethi

Palenkanon Savaşı ve İznik'in Fethi

İzmit'in Fethi

Karesi Beyliğinin İlhâkı

Ankara'nın Zaptı

Rumeliye Geçiş

Edirne'nin Fethi

Ankara'nın Yeniden Zaptı

Sırpsındığı Zaferi

Rumelide Fetihler

Çirmen Zaferi

Balkanlarda Fetihler

Ploşnik Bozgunu

Şehzâde Savcı İsyânı

I. Kosova Zaferi

Batı Anadolu Seferi

Yıldırım Beyazıt'ın Karaman Seferi

Ylıdırım Beyazıt'ın İstanbul Muhasarası

Yıldırım Beyazı'tın Sultan Ünvanını Alması ve diğer olaylar

Niğbolu Zaferi

Kırkdilim Savaşı

II. İstanbul Muhasarası

Karamanoğulları'nın ilhakı

Kadı Burhaneddin'in osmanlılara Bağlanması

Malatya'nın Zaptı

Ankara Savaşı

Bursa Müdafası ve Karaman Seferi

İlk Deniz Savaşı

Anadolu Harekatı

Canik Bölgesinin Zaptı

Şeyh Bedrettin İsyanı

Mustafa Çelebi İsyanı

Çamurluova Savaşı

Mustafa Çelebi İsyanı ve Öldürülmesi

II. Muratın İstanbul Muhasarası

Küçük Mustafa Çelebi İsyanı

Candaroğulları İle Mücadeleler

Rumelide İstikrarın Sağlanması

Selanik ve Yanya'nın Fethi

Belgrat Muhasarası

II. Murad'ın Karaman Seferi

Arnavutluk İsyanı

Haçlı İttifakı ve Segedin Antlaşması

II. Murad'ın 2.Karaman Seferi

Varna Zaferi

Balkanlarda Hakimiyet ve Mora Seferi

II.Kosova Zaferi

Fatih Sultan Mehmedin Karaman Seferi

İstanbul’un Fethi

Fatih'in Sırbistan Seferi

Atina'nın Fethi

Fatih'in Belgrad Muhasarası

Sırbistanın Fethi

Fatih'in Mora Seferleri ve Fethi

Eflâk'ın İlhakı

Bosna ve Hersek'in İlhâkı

Enez, İmroz ve Semadirek ve Taşoz'un Fethi

Limni'nin Fethi

Midilli'nin Fethi

Eğriboz'un Fethi

Karadeniz Seferi, Amasra ve Trabzonun Fethi

Karamanoğulları'nın İlhakı

Otlukbeli Savaşı

Cem Sultan Olayı Ve Kaplıcalar Savaşı

Şah Kulu İsyanı

Boğdan Seferi ve Akkerman'ın Fethi

İnebahtının Fethi ve Prodano Deniz Savaşı

Modon'un fethi

Koron ve Navarin'in Fethi

Denizden Haçlı Seferi ve Antlaşma

Karışdıran Savaşı ve I. Selimin Tahta Geçişi

Yenişehir Savaşı ve Şehzadeler Meselesi

İran Seferi ve Çaldıran Zaferi

Bozoklu Celâl İsyanı

Turnadağ Savaşı ve Dulkadiroğulları Beyliğinin Alınışı

Merc-i Dabîk ve Ridaniye Savaşları

Canberdi Gazalî Hadisesi ve Mastaba Savaşı

Sabacz ve Belgradın Fethi

Rodos'un Fethi

I. Macar Seferi ve Mohaç Zaferi

II. Macar Seferi ve Budin'in Fethi

I Viyana Kuşatması

III.Macaristan Seferi (Alaman Seferi)

Koron'un Yeniden Fethi

4. Macar (Istabur )seferi

Peşte ve Estergonun Fethi

Erdel Seferi

Boğdan Seferi

Kanuni Dönemi Celali İsyanları

I. İran (Irakeyn) Seferi

II. İran Seferi

Nahçıvan Seferi

Barbaros Hayrettin Paşa ve İlk Seferler

Korfu Seferi ve Preveze Deniz Zaferi

Fransa'ya Yardım Seferi

Nice Seferi

Cerbe Deniz Savaşı

Don-Volga Kanal Projesi

Malta kuşatması ve Sakız Adasının Fethi

Hint Seferi

Habeşistan seferi

Seydi Ali Reis'in Hint Seferi

Zigetvarın Fethi

Kıbrısın Fethi

İnebahtı Savaşı

Rus Seferi ve moskova Yağması

Boğdan İsyanı

Tunusun 2. Kez Fethi

Haçova Zaferi

Karayazıcı İsyanı

Taviloğlu İsyanı

Canbolatoğlu İsyanı

Çehrin Seferi

II. Viyana Kuşatması

Ciğerdelen Savaşı

Estergonun Düşüşü

Rus - Avusturya Savaşları

Kanije Kalesinin Fethi

İnebahtı Hezimeti

Hotin zaferi

Kanije Müdafası

Prut Savaşı

Çeşme Bozgunu

Varadin Hezimeti

Fas'ın Osmanlı Himayesine Girmesi Ve Vadi's Seyl Savaşı

1578-1590 Osmanlı-İran Savaşı

Koyungeçidi Zaferi

Çıldır Zaferi

Meşaleler Savaşı

Koyungeçidi Zaferi

1593-1606 Osmanlı Avusturya Savaşları

1683-1699 Osmanlı - Kutsal İttfak Savaşları

1603-1611 Osmanlı-İran Savaşı

Peşte Bozgunu

Edirne Vakası

Zenta Savaşı

Salankemen Meydan Savaşı

Koyun Adaları Zaferi

Patrona Halil Ayaklanması

Prut Savaşı

Navarin Faciası

Bender Faciası

Sinop Baskını ve Kırım Harbi

93 Harbi

Plevne Savaşları

Dömeke Meydan Muharebesi

Tepedelenli Ali Paşa İsyanı

Yunan İsyanı ve Yunanistanın Bağımsızlığını Kazanması

Girit Meselesi

Yunanistan ile Sınır Anlaşmazlığı

Nizip Savaşı

Hersek İsyanı

Bosna Hersekin Avusturya Tarafından İşgali

Sırp İsyanı

Bulgar İsyanı

Eflak-Boğdan Ayaklanması ve Romanya'nın Ortaya Çıkması

Cidde ve Suriye Ayaklanmaları

Makedonya'nın Kaybı

Arnavutluk'un Kaybı

Aziziye Müadafası

Trablusgarp Savaşı

Balkan Savaşları

 

E-Tarih.org
farkedermi@Web

E-Tarih.org


 
 
06 Kasım 2007 20:52
e-Posta   Yazdır

 
Rumelide İstikrarın Sağlanması
Rumelide İstikrarın Sağlanması

Candaroğlu İsfendiyar Bey üzerine yapılan harekâtı fırsat bilen Eflâk voyvodası Drakul, Silistre'yi geçip Osmanlı topraklarına taarruz etmişti. Sultan Murad'ın emri ile bu taarruza karşılık olmak üzere Firuz Bey de Eflâk'a şiddetli bir akın yapmıştı. Bu akında Firuz Bey, Drakul'u maglub etti. Maglub olan Drakul iki senelik haraca karşılık bir miktar para ve bazı hediyeler vereceğini taahhüde etti. Bu mağlubiyetle Drakul, barışa zorlanmıştı. Sultan Murad'ın Anadolu'dan Edirne'ye gelmesi üzerine Drakul iki oğlu ile birlikte bizzat Edirne'ye gelmiş ve bağlılığını arz edip iki yıllık vergisini de takdim etmişti. Bunun üzerine yaptıklarına göz yumulan Drakul, yerinde kalmak üzere ülkesine gönderildi. Ama iki oğlundan biri (veya ikisi) de rehin olarak Osmanlı sarayında alıkonmuştu. 1424 yılında gerçeklesen bu barışla bölge nispeten rahat ve huzura kavuşmuş oluyordu.

Bölgede istikrarın sağlanmasına tesir eden âmillerden biri de şüphesiz ki Bizans'la varılan antlaşmadır. Gerek Düzme Mustafa, gerekse Küçük Mustafa olaylarını çıkarıp Sultan Murad'ı ve ülkesini bir hayli yoran, kardeşkanının akıtılmasına sebep olan Bizans, artik yapacak bir şey bulamadığı için Osmanlılar'la iyi geçinmek ihtiyacını hissetmişti. Zira aksi takdirde kendi ülkesi ve imparatorlukları tamamen elden gidebilirdi.

Bu dönemde, Bizans İmparatoru Manuel, henüz hayatta ise de çok yaslı olduğundan sekiz dokuz seneden beri bütün isleri saltanat ortağı olan oğlu VIII. Ioannes görüyordu. Ioannes, daha kötü bir duruma düşmemek için Sultan Murad'a müracaatla barış yapmak istediğini bildirir. Bunun için elçi olarak Dukas Notaras, Melahrinos ve Bizans tarihçisi Françes'i Sultan Murad'a gönderir. Yapılan anlaşma gereğince Bizans, her sene Osmanlı hazinesine üçsüz bin akça veya otuz bin duka altını vermeyi kabul ettiği gibi, Misivri ve Terkos mıntıkaları hariç olmak üzere, daha önce Bizanslılara geçmiş olan Karadeniz sahilindeki bütün yerler ile Selanik havalisinde bulunan Situnion ve Ustruma (Karasu) taraflarına ilaveten, Osmanlılar'ın Zeytin dedikleri Izdin'i de terk ediyordu (28 Şubat 1424).

Yine 1424 senesinde Sırp despotu Stefan (Etyen) Lazareviç, Edirne'ye gelip eski dostluk antlaşmasını yeniledi. Onunla birlikte bir Türk heyeti Alman İmparatorluğu'na seçilmiş olan Macar Kralı Sigismond'u tebrike ve iki yıllık bir mütareke müzakeresinde bulunmak için gönderildi. Buna göre Osmanlı heyeti, hem Sigismond'un imparatorluğunu tebrik edecek, hem de iki yıllık bir mütareke imzalayacaktı. Osmanlı hükümdarı bu heyetle birlikte kıymetli hediyeler de göndermişti. Sigismond tarafından kabul edilen Osmanlı heyeti ile iki yıllık bir barış antlaşması imzalanır. Bu akitten sonra Sigismond, Osmanlı padişahına ayni şekilde hediyeler gönderir.

Rumeli'de istikrarın sağlanmasına sebep olan anlaşmalar yapıldıktan ve bölge harpsiz bir döneme girdikten sonra artik Anadolu'daki pürüzlerin ortadan kaldırılmasına sıra geliyordu.

Çelebi Sultan Mehmet'in vefatı ve iki Mustafa Çelebi'nin isyanları zamanında, daha önce Osmanlı sarayında rehin bulunan Menteşe Beyi İlyas Bey'in iki oğlu Leys ile Ahmet kaçarak memleketlerine gelmiş ve hükümdarlık yapmaya başlamışlardı. Rumeli'deki durumu düzene sokan Sultan Murad, Menteşe tarafına gelerek bu iki kardeşi elde edip Tokat kalesine gönderdikten sonra beyliği tamamen ilhak etmişti. Hicrî 829 (M. 1425) tarihinden itibaren bu beylik artik tarihe karışmıştı.

 
 

Sayfa Başına Dön

 
     

Sitemiz bilgilendirme amaçlıdır, kesinlikle ticari bir amaç gütmemektedir.
Bu sayfa En iyi 1024x768 boyutlarında Görüntülenmektedir. E-Tarih.org - Farkedermi@WebTeam