konular banner

Ana Sayfa
Biyografiler Tarih Sözlüğü Haberler Makaleler Görüş ve Önerileriniz Kütüphane Linkler Arama Kaynakça

Silahlar Sorularla Osmanlı Tarihi Eserler Tablolar Osmanlıca Sözlük
Ordular barışı korurlar   Latin atasözü

  Ana Menü  
Osmanlı Devleti ve Komşuları

Osmanlı İmparatorluğu

Modon'un fethi

 

E-Tarih.org
farkedermi@Web
  Konular  
Osman Bey Dönemi

Bursanın Fethi

Palenkanon Savaşı ve İznik'in Fethi

İzmit'in Fethi

Karesi Beyliğinin İlhâkı

Ankara'nın Zaptı

Rumeliye Geçiş

Edirne'nin Fethi

Ankara'nın Yeniden Zaptı

Sırpsındığı Zaferi

Rumelide Fetihler

Çirmen Zaferi

Balkanlarda Fetihler

Ploşnik Bozgunu

Şehzâde Savcı İsyânı

I. Kosova Zaferi

Batı Anadolu Seferi

Yıldırım Beyazıt'ın Karaman Seferi

Ylıdırım Beyazıt'ın İstanbul Muhasarası

Yıldırım Beyazı'tın Sultan Ünvanını Alması ve diğer olaylar

Niğbolu Zaferi

Kırkdilim Savaşı

II. İstanbul Muhasarası

Karamanoğulları'nın ilhakı

Kadı Burhaneddin'in osmanlılara Bağlanması

Malatya'nın Zaptı

Ankara Savaşı

Bursa Müdafası ve Karaman Seferi

İlk Deniz Savaşı

Anadolu Harekatı

Canik Bölgesinin Zaptı

Şeyh Bedrettin İsyanı

Mustafa Çelebi İsyanı

Çamurluova Savaşı

Mustafa Çelebi İsyanı ve Öldürülmesi

II. Muratın İstanbul Muhasarası

Küçük Mustafa Çelebi İsyanı

Candaroğulları İle Mücadeleler

Rumelide İstikrarın Sağlanması

Selanik ve Yanya'nın Fethi

Belgrat Muhasarası

II. Murad'ın Karaman Seferi

Arnavutluk İsyanı

Haçlı İttifakı ve Segedin Antlaşması

II. Murad'ın 2.Karaman Seferi

Varna Zaferi

Balkanlarda Hakimiyet ve Mora Seferi

II.Kosova Zaferi

Fatih Sultan Mehmedin Karaman Seferi

İstanbul’un Fethi

Fatih'in Sırbistan Seferi

Atina'nın Fethi

Fatih'in Belgrad Muhasarası

Sırbistanın Fethi

Fatih'in Mora Seferleri ve Fethi

Eflâk'ın İlhakı

Bosna ve Hersek'in İlhâkı

Enez, İmroz ve Semadirek ve Taşoz'un Fethi

Limni'nin Fethi

Midilli'nin Fethi

Eğriboz'un Fethi

Karadeniz Seferi, Amasra ve Trabzonun Fethi

Karamanoğulları'nın İlhakı

Otlukbeli Savaşı

Cem Sultan Olayı Ve Kaplıcalar Savaşı

Şah Kulu İsyanı

Boğdan Seferi ve Akkerman'ın Fethi

İnebahtının Fethi ve Prodano Deniz Savaşı

Modon'un fethi

Koron ve Navarin'in Fethi

Denizden Haçlı Seferi ve Antlaşma

Karışdıran Savaşı ve I. Selimin Tahta Geçişi

Yenişehir Savaşı ve Şehzadeler Meselesi

İran Seferi ve Çaldıran Zaferi

Bozoklu Celâl İsyanı

Turnadağ Savaşı ve Dulkadiroğulları Beyliğinin Alınışı

Merc-i Dabîk ve Ridaniye Savaşları

Canberdi Gazalî Hadisesi ve Mastaba Savaşı

Sabacz ve Belgradın Fethi

Rodos'un Fethi

I. Macar Seferi ve Mohaç Zaferi

II. Macar Seferi ve Budin'in Fethi

I Viyana Kuşatması

III.Macaristan Seferi (Alaman Seferi)

Koron'un Yeniden Fethi

4. Macar (Istabur )seferi

Peşte ve Estergonun Fethi

Erdel Seferi

Boğdan Seferi

Kanuni Dönemi Celali İsyanları

I. İran (Irakeyn) Seferi

II. İran Seferi

Nahçıvan Seferi

Barbaros Hayrettin Paşa ve İlk Seferler

Korfu Seferi ve Preveze Deniz Zaferi

Fransa'ya Yardım Seferi

Nice Seferi

Cerbe Deniz Savaşı

Don-Volga Kanal Projesi

Malta kuşatması ve Sakız Adasının Fethi

Hint Seferi

Habeşistan seferi

Seydi Ali Reis'in Hint Seferi

Zigetvarın Fethi

Kıbrısın Fethi

İnebahtı Savaşı

Rus Seferi ve moskova Yağması

Boğdan İsyanı

Tunusun 2. Kez Fethi

Haçova Zaferi

Karayazıcı İsyanı

Taviloğlu İsyanı

Canbolatoğlu İsyanı

Çehrin Seferi

II. Viyana Kuşatması

Ciğerdelen Savaşı

Estergonun Düşüşü

Rus - Avusturya Savaşları

Kanije Kalesinin Fethi

İnebahtı Hezimeti

Hotin zaferi

Kanije Müdafası

Prut Savaşı

Çeşme Bozgunu

Varadin Hezimeti

Fas'ın Osmanlı Himayesine Girmesi Ve Vadi's Seyl Savaşı

1578-1590 Osmanlı-İran Savaşı

Koyungeçidi Zaferi

Çıldır Zaferi

Meşaleler Savaşı

Koyungeçidi Zaferi

1593-1606 Osmanlı Avusturya Savaşları

1683-1699 Osmanlı - Kutsal İttfak Savaşları

1603-1611 Osmanlı-İran Savaşı

Peşte Bozgunu

Edirne Vakası

Zenta Savaşı

Salankemen Meydan Savaşı

Koyun Adaları Zaferi

Patrona Halil Ayaklanması

Prut Savaşı

Navarin Faciası

Bender Faciası

Sinop Baskını ve Kırım Harbi

93 Harbi

Plevne Savaşları

Dömeke Meydan Muharebesi

Tepedelenli Ali Paşa İsyanı

Yunan İsyanı ve Yunanistanın Bağımsızlığını Kazanması

Girit Meselesi

Yunanistan ile Sınır Anlaşmazlığı

Nizip Savaşı

Hersek İsyanı

Bosna Hersekin Avusturya Tarafından İşgali

Sırp İsyanı

Bulgar İsyanı

Eflak-Boğdan Ayaklanması ve Romanya'nın Ortaya Çıkması

Cidde ve Suriye Ayaklanmaları

Makedonya'nın Kaybı

Arnavutluk'un Kaybı

Aziziye Müadafası

Trablusgarp Savaşı

Balkan Savaşları

 

E-Tarih.org
farkedermi@Web

E-Tarih.org


 
 
06 Kasım 2007 20:52
e-Posta   Yazdır

 
Modon'un fethi
Modon'un Fethi

İnebahtı gibi önemli bir limanın elden çıkması, Venediklileri, önce karsı koyma, sonra da karşılık verme hareketlerine şevketmiş ise de kendi zaaflarını bildiklerinden ve çok büyük bir masrafa mal olacak uzun harplere tahammül edemeyeceklerini anladıklarından Osmanlılarla iyi geçinmeyi siyasetleri bakımından daha uygun görmüşlerdi. Bu sebeple, Osmanlılarla barış yapmak üzere Lui Maventi adında bir elçi vâsıtasıyla Osmanlılara müracaat etmişlerdi. Venedik elçisi, Venedik tüccarlarının serbest bırakılmasını ve İnebahti'nın iade edilmesini istemişti. Şayet Osmanlılar bu maddeleri kabul etmeyecek olurlarsa hiç olmazsa barış yenilenmeliydi. Elçinin bu teklifine karşılık Sultan Bâyezid:

"Eğer benimle barış yapmak istiyorsanız, Mora'da elinizde bulunan Modon, Koron ve Napoli (Napoli di Malvazya) şehirlerini teslim ile senede belli miktarda bir vergi vermelisiniz" demişti. Böyle bir şeyi beklemeyen elçi, böyle bir anlaşma yapma yetkisinin bulunmadığını söyleyerek ayrılır. Padişah, kıs ortasında Yakup Paşa'nın donanma ile birlikte hareket ederek Modon'a muhasara etmesini emreder. Kendisi de ilkbaharda Ramazan 905 ( 7 Nisan l500) da Edirne'den hareket eder. Temmuz ayinin yedisinde donanmasının Moton önüne geldiğini haber alınca, dört günde Güney Mora'ya iner. Aslında burası bir aydan beri Rumeli ve Anadolu kuvvetleri tarafindan sarılmıştı.

Venedik amirali, Türklerin ilk önce Mora'nin güneyindeki Napoli'ye hücum edeceklerini zannederek buraya bir miktar donanma göndermişti. Gerçekten Türkler, Venediklileri şaşırtmak için bir miktar kuvvetle karadan buraya taarruza geçmişlerdi. Bu taarruz, sadece Venediklileri şaşırtmak için yapılmıştı. Venedik amiralinin buraya donanma göndermiş olması, Osmanlıların bu teşebbüslerinde basarili olduklarını göstermektedir.

Davut Paşa'nın komutasında bulunup İnebahtı limanında yatan donanma, 27 Temmuz l500'de bu limandan çıkıp Navarin limanı önünde Venedik donanması ile çarpışır. Davut Pasa kendi gemisiyle (Bastarda) düşman amiralinin bastardasına rampa ettiyse de başka bir düşman mavnası da Davut Pasa gemisine rampa ettiğinden Kaptan Pasa tehlikeli bir duruma düşmüştü. Tam bu esnada Pirî Reis kendi gemisiyle yetişerek Kaptan Paşa'yı kurtardığı gibi donanmanın bozulup bir felaketin meydana gelmesini de önlemişti.

Çok sağlam ve müstahkem bir kale olan Modon'un halkı, kalenin sağlamlığına ve kara yönünü çeviren üç kat derin hendeğin yürüyüşe engel olacağına güvenerek teslim olmak istemiyordu. Hatta halk, kendilerini kuşatan ordunun kuşatmayı kaldırıp geri dönmek zorunda kalacağını gözlemekte idi. Bu yüzden de savunmayı sürdürüyordu. Topçuları ise sanatlarında pek mahir olmuşlardı. Nitekim bir mil mesafede bulunan hedeflere tam isabet ettiriyorlardı. Bu yüzden kale bir türlü düşmüyordu. Bu gayretlerinin bir sonucu olarak kale, üç hafta kadar muhasara altında kaldı. Son günlerde Venedik Amirali Melchior Trevisano, donanma ile yardıma geldiyse de fazla bir şey yapamadı. Trevisano, şehre yardim etmek için Türk donanmasını yararak ikindi namazı vaktinde dört kadırgayı limana sokmuş ise de bunlar, daha önce limana gerilen zincir yüzünden pek ileriye gidemediler. Kale muhafızlarından bir kısmi, gemilerin zinciri geçmesi için istihkamlarını bırakarak yardıma geldikleri sırada Sultan Bâyezid, hücum emri verdiğinden Anadolu Beylerbeyi Damat Sinan Pasa kuvvetleri, açtıkları gediklerden içeri girerek Modon'u aldıkları gibi limana girmiş olan dört Venedik gemisini de yakmışlardı. l3-l4 Muharrem 906 (9-l0 Ağustos l500)'de gerçeklesen fetihten sonra şehre giren Sultan Bâyezid, Hoca Saadeddin ( ll,l02 )'in ifadesine göre fethin besinci günü şehrin en büyük kilisesi olan Saint Jean'ı câmie tahvil ederek maiyetiyle birlikte burada Cuma namazını kılmıştır. Sultan Bâyezid, duvarların yüksekliğini ve hendeklerin derinliğini görünce "Beylerbeyim Sinan Paşa'nın ve yeniçerilerimin kahramanlıkları sâyesinde bu kaleyi Tanrı verdi" der. Hammer'in dediği gibi bu yüksek duvarlardan ilk tırmanan yeniçeri, devletin en mamur sancaklarından birine bey olmuştu. Kalenin bütünüyle onarılması ve yanan yapıların yeniden yaptırılması, Anadolu Beylerbeyi olan Sinan Paşa'ya havale edildi.

Modon'un, Türkler tarafindan zaptedildigi haberi, Venedik'te büyük ve derin bir matemin meydana gelmesine sebep oldu. İçine düşülen Ümitsizlik, Doge Augustinos Barbarigo'nun, 7 Eylül tarihi ile Papa ve diğer Hıristiyan hükümdarlara gönderdiği yazıdan anlaşılmaktadır. Venedikliler, tek teselliyi Venedik donanmasının Modon'u geri alacağı hususunda besledikleri temelsiz ümitte buluyorlardı. Venedik senatosu, Modon'san kurtulan bir kişim halkı Kefalonya adasına yerleştirmekle meşgul oluyordu. Bu arada Pâdişah, tahkimatına hayran kaldığı şehrin fethini Allah'ın kendisine bir lütfü olarak telakki ediyordu. Bâyezid, Modon'a girdiği sırada şehrin bir kısmi muhafızlar tarafindan yakılmıştı

 
 

Sayfa Başına Dön

 
     

Sitemiz bilgilendirme amaçlıdır, kesinlikle ticari bir amaç gütmemektedir.
Bu sayfa En iyi 1024x768 boyutlarında Görüntülenmektedir. E-Tarih.org - Farkedermi@WebTeam