konular banner

Ana Sayfa
Biyografiler Tarih Sözlüğü Haberler Makaleler Görüş ve Önerileriniz Kütüphane Linkler Arama Kaynakça

Silahlar Sorularla Osmanlı Tarihi Eserler Tablolar Osmanlıca Sözlük
Türk milleti ikibin yıldır profesyonel askerdir. Bütün Türklerin mesleği askerliktir.   Donaldson

  Ana Menü  
Türk Kurtuluş Savaşı

Batı Cephesi

II.İnönü Savaşı

 

E-Tarih.org
farkedermi@Web
  Konular  
Gediz Saldırısı

I.İnönü Savaşı

II.İnönü Savaşı

Kütahya-Eskişehir Savaşları

Sakarya Meydan Savaşı

Büyük Taarruza Hazırlık

Büyük Taarruz

 

E-Tarih.org
farkedermi@Web

E-Tarih.org


 
 
06 Kasım 2007 20:52
e-Posta   Yazdır

 
II.İnönü Savaşı
II. İnönü Savaşı

Yunanistan Londra konferansı'nda başlangıçtan itibaren ulaşılmaz bir tu-tum izlemiş,müttefiklerini Anadolu'da girişeceği yeni bir taarruzla Türk ordusunu yenerek Sevr antlaşması'nı zorla uygulatabileceğine inandırma-ya çalışmıştı.

Sebepleri 1) Yunanlıların I.İnönü savaşında kaybettikleri prestijlerini yeniden ka-zanmak istemeleri. 2) Eskişehir - Kütahya -Afyon gibi stratejik bölgeleri elegeçirerek Yu-nan cephesini İzmir'den İzmit'e kadar kesintisiz demir yolu ile birleş-tirmek istemeleri. 3) Türk ordusunu daha fazla güçlenmeden yok etmek istemeleri. 4) Siyasi açıdan hedefleri ise I.İnönü savaşında olduğu gibi Sevr anlaş-masını zorla kabul ettirerek bu anlaşmadan paylarına düşeni almak istemelriydi.

Savaş Londra konferansına gitmek için hazırlanan Türk temsilcileri daha yol-dayken Yunan ordusu bütün cephelerde 23 mart 1921 tarihinde toplam 40.000 tüfek , 370 ağır makineli tüfek 114 top ve 1.200 suvariden oluşan ordusuyla tarruza geçmişti.Türk ordusunun silahlı kuvvetleri ise 24.000 tüfek ,214 ağır makineli tüfek 4.900 süvari ve 144 toptan oluşmuştu.Bu Hareket karşısında Batı cephesi komutanı İsmet İnönü Eskişehir'in ku-zeybatısına yığınk yapmış ve düşmanı yine inönü mevzilerinde karşı-lamayı kararlaştırmıştı.Düşman 27 marttan itibaren etkili taarruzlar yap-mışsada Türk ordusunun başarılı taarruzu üzerine geri çekilmek zorunda kalmıştı Yunan ordusu bu çekilişi sırasında kendisini izleyen türk süvari-leri karşısında yeni kayıplara uğramıştır. Buna karşılık Yunan ordusunun güney cephesinde yaptığı taarruz gelişme göstermiş Afyonu işgal eden yunan kuvvetleri çay bolvadin hattına kadar ilerlemişlerdi.Ancak İnönü cephesinde kaybettiklerini duyunca Afyonun batısına kadar çekilmişlerdi. Güney cephesi birliklerinin 8-12 Nisan günlerinde Aslıhanlardaki Yunan kuvvetlerine yapdıkları taarruzlar sonuç vermemiş Yunanlılar Dumlupı-nar mevzilerine yerleşmişlerdi.

Sonuç 1) II. İnönü zaferinin İtilaf devletleri üzerine önemli etkileri oldu. 2) Zafer T.B.M.M.de ve Anadoluda sevinçle karşılandı. 3) Savaşı kumanda eden Albay İsmet inönü Paşalığa yükseltildi. 4) Türk askerinin bütün maddi hesplar boşa çıkarıp kendisinden sayı ve mühimmatça üstün olan Yunan ordusunu dize getirmesi milletin T.B.M.M. hükümetine ve orduya olan güvenini arttırdı. 5) İtilaf devletleri savaştan sonra tarafsız olduklarına dair bir bildiri ya-yınladıar. 6) Fransa T.B.M.M. hükümetiyle görüşmelere başladı. 7) İtalyanlar Anadoluyu boşaltmaya başladılar. 8) Yunanistanın en büyük destekcisi konumunda olan İngiltereninin tutu-munda değişmeler görüldü. 9) Malta adasındaki Türk tutukluların bir kısmı serbest bırakıldılar. 10) İngiliz generali Harington Mustafa Kemal Paşayla görüşmek için girişimde bulundu. 11) Yunanistan işgal altında bulundurduğu kocaeli bölgesinden çekildi.

İnönü Savaşları 1) Cephe gerisindeki insanların Düzenli Orduyu isteyenler ve istemeyenler diye ikiye bölündüğü bir dönemde Düzenli ordunun I inönü savaşını kazanması ordu ve T.B.M.M. açısından kurtarıcı ve rahatlatıcı olmuştur. 2) Ordu bir çete kisvesinden çıkarılarak daha saygınlık duyulan bir kuru-luş haline gelmiştir. 3) Ordu ve meclis otoritesi kurulmuştur. 4) Diger devletlere yeni kurulma aşamasında olan türk devletine bakış açılarını değiştirmeleri gerektiği ıspatlanmıştır. 5) II. İnönü savaşında Güç perçinlenmiş fakat müdafa ağırlıklı olan or-dunun taarruz ve hucum kapasitesinin düşük olduğu geç kalınmadan görülmüştür. 6) Savaşlar sonucu olarak T.B.M.M. ve Ordu gücünü kanıtlamıştır.

 
 

Sayfa Başına Dön

 
     

Sitemiz bilgilendirme amaçlıdır, kesinlikle ticari bir amaç gütmemektedir.
Bu sayfa En iyi 1024x768 boyutlarında Görüntülenmektedir. E-Tarih.org - Farkedermi@WebTeam