sorularla osmanlı

Ana Sayfa
Biyografiler Tarih Sözlüğü Haberler Makaleler Görüş ve Önerileriniz Kütüphane Linkler Arama Kaynakça

Silahlar Sorularla Osmanlı Tarihi Eserler Tablolar Osmanlıca Sözlük
Türklerin ruhu yeniden parlayacak ve silah kullanmak için doğan bu kahraman milletin tarihi eski ışığını bulacaktır.   Fieldmareşal von Moltke -Alman Genelkurmay Başkanı

Sorularla Osmanlı
 
   
» İttihatçılar kaç gruptur?
» İttihâd ve Terakki adı verilen siyâsî cemiyet nasıl teşekkül etti ve nasıl iktidara geldi? Bunların fikrî yapıları nedir?
» II. Abdülhamid, Filistin’de bir Yahudi Devleti’nin kurulmaması için ne gibi tedbirler almıştır? İsrail Devleti’ni kendi zamanında engellediği doğru mudur?
» Ermenilerin Sultân Abdülhamid’i öldürmek üzere planladıkları Bomba Olayının aslı ve esası nedir?
» İkinci Abdülhamid neden Hamidiye Alaylarını kurmuştur?
» II. Abdülhamid’in muhalifleri tarafından kullanılan Yıldız Mahkemesi olayının aslı ve kararları hakkında neler diyebilirsiniz?
» II. Abdülhamid devrinin "Devri İstibdad" olduğu söylenmektedir. Bu iddia doğru mudur ve gerçekten II. Abdüihamid’in şahsî idare devrinin temel özellikleri nelerdir? Özellikle ittihâdı İslâm siyâsetinin bu idarede rolü var mıdır?
» 1877 Martında açılabilen Meclisi Meb’ûsân neden Şubat  1878’de kapatıldı? II. Abdülhamid demokrasi düşmanı mıydı?
» 93 Harbi nedir ve sebep olanlar kimlerdir? Berlin Muahedesi bu sebeple mi imzalanmıştır?
» 1293/1876 Tarihli Kanunı Esâsî’yi hazırlayan sebepler nelerdir? İslâm Hukukuna göre böyle bir anayasayı ilan etmek meşru mudur?
» Sultân Abdülhamid’e neden Kızıl Sultân denmektedir? Bu çirkin lakabı Abdülhamid için kullanan kimdir?
» Genç Osmanlılar (Genç Türkler) Cemiyeti’ni kimler ve hangi gayelerle kurmuşlardır? Namık Kemal ve Ziya Paşa bu derneğe neden girmişlerdir ?
» Mithat Paşa hakkında çeşitli dedikodular bulunmaktadır? Mason olduğu ve İngilizlerin adamı olarak çalıştığı bu iddialar arasındadır. Bunların aslı esası varmıdır?
» Sultân Abdülaziz intihar mı etmiştir yoksa şehid mi edilmiştir?
» Mustafa Reşid Paşa kimdir? Sadece Tanzimatçı mı yoksa mason bir din düşmanı mıdır?
» 1856 (1272) tarihli Islâhat Fermanının getirdiği yenilikler nelerdir? Neden hem Müslümanlar ve hem de gayri müslimler bu fermandan memnun olmamışlardır?
» 1839 tarihli Tanzimat Fermanının mahiyeti nedir? Osmanlı Devleti’nde hak ve hürriyetler hareketi ilk defa bu fermanla mı başlamıştır?
» Tanzimat devri ne demektir? Tanzimat’tan sonra yapılan İdarî değişiklikler (1839-1920) nelerdir?
» Yeniçeri ocağının lağvedilmesi olayına neden Vak’ai Hayriye denmiştir?
» Fener Patriği Gregorios’un idam edilmesi ve cesedinin Patrikhanenin Orta Kapısına asılması olayının aslı nedir?
» II. Mahmûd devrinde yapılan köklü değişiklikler (1808-1839) nelerdir? Bakanlar Kurulu sistemi bu dönemde Avrupa’dan nasıl adapte edilmiştir?
» II. Mahmûd zamanında a’yân ile devlet erkânı arasında imzalanan Senedi İttifak ne demektir? Anayasa hukuku açısından değeri nedir?
» Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan ve hâlâ devam eden Vehhâbî hareketinin aslı ve esası nedir? Nasıl siyasî bir harekete dönüşmüştür?
» Kabakçı İsyanı, bir irtica hareketi midir? III. Selim’in hal’ edildiği İkinci Edirne Vak’asının asıl sebebi nedir?
» Nizâmı Cedid ne demektir? III. Selim bu yeni düzenle neyi gaye edinmiştir?
» Osmanlı Devleti’nde III. Ahmed devrinden II. Mahmûd döneminde imzalanan Senedi İttifak’a kadar (1703-1808) yaklaşık yüz yıl derebeyler ve a’yânların hâkim olduğu ve halka zulm ettikleri söylenmektedir. Bu doğru mudur?
» III. Selim’le başlayan yenilik hareketlerinin esası nedir?
» Patrona Halil isyanının mahiyeti nedir ve neden çıkmıştır? Lale devri ile ilgisi var mıdır?
» Lale devrinde sadece keyif ve eğlence mi yapılmıştır? Fikir ve kültür hayatına yönelik bir şey yapılmamış mıdır
» Lale Devrinde yapılan eğlenceler nelerdir ve gayri meşru eğlenceler var mıdır?
 
«Önceki Sayfa-     [ 1 ]2 3 4 5     Sonraki sayfa»
Sitemiz bilgilendirme amaçlıdır, kesinlikle ticari bir amaç gütmemektedir.
Bu sayfa En iyi 1024x768 boyutlarında Görüntülenmektedir. E-Tarih.org - Farkedermi@WebTeam