Ana Sayfa « E-tarih.org    
 
   
  SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ, 1945-1960
      Rus Emperyalizminin Canlanması-Avrupa'da Sovyet Üstünlüğü
      Avrupa'da Sosyalist Blokun Kuruluşu
        Komünist Partilerinin Hükümetlere Hakim Olması
  » Üst Konu
Ekonomik ve Sosyal Düzenin Sovyet Modeline Göre Kurulması
Koalisyon Kabineleri
Komünist Partilerinin Hükümetlere Hakim Olması
Muhalefet Partilerinin Tasfiyesi
Sovyet İşgali

 
Komünist Partilerinin Hükümetlere Hakim Olması
 Bir süre sonra komünistlerin hükümetleri tamamen ele geçirdikleri görüldü. Çünkü çeşitli hadiseler ve baskılar yüzünden, bazan da Sovyetlerin baskısı ile, Komünist Partisinin dışındaki siyasi partiler hükümetlerden ayrılarak muhalefete geçtiler. Böylece  hükümetler bir süre sonra, tamamen komünistlerden meydana gelmiş oluyordu.
Kaynak : Fahir ARMAĞANOĞLU - 20.Yüzyılın Siyasi Tarihi