Ana Sayfa « E-tarih.org    
 
   
  SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ, 1945-1960
      Orta Doğu Çatışmaları 1955-1959
      1957 Suriye Buhranı
      1958 Lübnan Buhranı
      Bağdat Paktı ve Doğurduğu Neticeler
      Eisenhower Doktrini
      Irak'ta Monanşinin Yıkılması
      İngiliz-İran Petrol Anlaşmazlığı 1951-1954
      İsrail'in Kuruluşu ve Arap İsrail Savaşı 1948-1949
      Sonuç
      Süveyş Buhranı
      Ürdün Hadiseleri
  » Üst Konu
Batılıların Avrupa'da Dengeyi Kurması
Dönemi Şekillendiren Faktörler
Orta Doğu Çatışmaları 1955-1959
Rus Emperyalizminin Canlanması-Avrupa'da Sovyet Üstünlüğü
Savaştan Sonra Türkiye 1945-1960
Sosyalist Blokta Sarsıntılar
Uzak Doğu Çatışmaları 1950-1954

 
Orta Doğu Çatışmaları 1955-1959

    Stalin'in ölümünden sonra sosyalist blok içinde bu sarsıntılar ve çatlamalar olmakla birlikte, 1955 yılından itibaren Soğuk Savaş veya Doğu-Batı çatışmaları Orta Doğu bölgesine intikal etti. Sovyetler bir yandan blok-içi meselelerle uğraşırken, öte yandan da Orta Doğu bölgesinde Batı Bloku ile çatışma içine girmekten kaçınmadılar. Bu da, 1960 yılına kadar sürecek bir dizi buhranlar, bunalımlar dönemini açacaktır.

 

    Yalnız yine belirtelim ki, Avrupa'da NATO'nun kurulması üzerine Doğu-Batı çatışmalarını Uzak Doğu'ya aktaran Sovyet politikası olduğu halde, Orta Doğu çatışmaları için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Orta Doğu hadiseleri ve gelişmeleri, Sovyet Rusya'nın kontrol ve iradesi dışında ortaya çıkmış, fakat bu gelişmeler, Rusyaya, ta Deli Petro zamanındanberi Orta Doğuya girmek için aradığı fırsatı vermiştir.

    Orta Doğu gelişmelerinin başlangıç ve ağırlık noktasını, bir bakıma mihverini, 1948 yılında İsrail'in bağımsız bir devlet olarak kuruluşu teşkil eder. İsrail Devleti'nin kuruluşuna karşı Arap dünyasının tepkileri ve maalesef peşpeşe yaptığı hatalar, Orta Doğu'da buhranların, krizlerin günümüze kadar uzantısına sebep olmuştur. Bu sebeple, önce İsrail Devleti'nin kuruluşunu ele almak zorundayız.

Kaynak : Fahir ARMAĞANOĞLU - 20.Yüzyılın Siyasi Tarihi