Ana Sayfa « E-tarih.org    
 
   
  BLOKLARDA YAPI DEĞİŞİKLİĞİ
      Batı Bloku Gelişmeleri
      1958 Berlin Buhranı
      Fransa'nın NATO'dan Uzaklaşması
      Küba Füzeleri Buhranı
      NATO'nun Güney-Doğu Kanadında Çatlama
      U-2 Hadisesi
      Vietnam Savaşı ve Batı
  » Üst Konu
Ara Dönem
Batı Bloku Gelişmeleri
Doğu Bloku Gelişmeleri

 
Batı Bloku Gelişmeleri

  Doğu Bloku kendi içinde bir takım problemler ve çözülmelerle karşılaşmakla beraber, bilhassa 1960'ların ilk yıllarında, Batı ile bir takım çalışmalara girişmekten de kaçınmamıştır. 1958-1962 Berlin buhranı ve Berlin Duvarı'nın inşası, yine bu buhran sırasında U-2 hadisesinin patlak vermesi ve Küba buhranı, bu çatışmaların örneklerini teşkil eder. Fakat ne var ki, bilhassa Sovyet Rusya ile Amerikayı karşı karşıya getiren bu çatışmalar ve buhranlar, Batı Bloku içinde dayanışmayı arttıracağı yerde, aksine, görüş ayrılıklarını tahrik etmiştir. Amerika'nın buhranlar sırasında, genellikle tek başına hareketi ve Küba buhranında olduğu gibi, müttefikleriyle danışma mekanizmasını yeteri kadar işletmemesi, Atlantiğin iki yakası arasında görüş farklılıklarının ortaya çıkmasına ve Avrupa'nın Amerika'yı tenkit etmeye başlamasına sebep olmuştur. Bu konuda da bayrağı ilk açan De Gaulle Fransası olmuştur. Amerika'nın Vietnam'da tırmanmaya girmesi ise, bardağı taşıran damla olacaktır. Amerika'nın, tek başına hareket ederek, Batı'yı maceraya sürüklemesi endişesi doğmuştur.

   Batı'nın hürriyetçi ve demokratik karakteri, Batı Blokuna esasen yekpare (monolitik) bir yapı vermediği için, bu görüş ayrılıkları Batı içinde, Doğu Blokunda olduğu gibi, bir çözülmeye varmamış ise de, 1960'ların ortalarından itibaren, Batı'nın kendi içindeki münasebetleri de artık eski mahiyetini kaybetmeye ve yeni bir karakter almaya başlamıştır. Kıbrıs meselesi dolayısiyle de olsa, Türkiye'nin dahi Amerika ile münasebetleri 1864'ten itibaren ciddi değişikliklere uğrayacaktır.

Kaynak : Fahir ARMAĞANOĞLU - 20.Yüzyılın Siyasi Tarihi