Ana Sayfa « E-tarih.org    
 
   
YENİ YAPILANMAYA DOĞRU
  Yeni Yapılanmanın Faktörleri
  Irak-İran Savaşı ve Sonuçları
  Asya Gelişmeleri
  Çin'de Yeni Yapılanma
  Sovyetler Birliği'nin Dağılması: Yeni Dünya
  Sovyetlerin Afganistan Hezimeti

 
YENİ YAPILANMAYA DOĞRU
1914-18 arasındaki I. Dünya Savaşı’nı hazırlayan gelişmeler, hiç şüphe yok, "Blokların Çatışması" dediğimiz, 1904-1914 arasındaki gelişmelerdir.

Milletlerarası politikaya yepyeni bir yapılanma getiren 1939-45 II. Dünya Savaşı ise, I. Dünya Savaşı’nı sona erdiren barış antlaşmalarının yarattığı dengesizliklerin sonucu olduğu kadar, özellikle 1933-39 arasındaki gerginlik ve gelişmelerin de bir eseri olmuştur.

1990-91’den itibaren, dünyanın yeni bir yapılanma kazanmaya başladığını ise, artık hiç kimse inkar etmiyor. 21’inci yüzyıla girerken, dünyanın yeni bir yapılanma yolunda ilerlediği gerçeği ise, herkesin kabulü olmuştur. Tabi, bu yapılanma henüz kesin şeklini almamıştır ve şu anda da bir oluşumun içinde bulunuyoruz. Fakat bu oluşumun, bu yeni yapılanma sürecinin başlangıcı ise, 1980-90 arası gelişmeleri teşkil eder. Bu gelişmeler, "bugün"ü doğurmuştur.

1980-90 arasındaki milletlerarası politika gelişmelerinin de iki ağırlık noktası vardır. Bunlar, Orta Doğu Bölgesi ile, Sovyetler Birliği’nin yıkılmasına ve dağılmasına varan Sovyet Rusya gelişmeleridir. Bu Bölüm’deki açıklamalarımızı bu iki bölge üzerinde yoğunlaştıracağız. Tabiatiyle, üçüncü bir konu olarak, yine 1980-90 dönemi içinde Türk dış politikasının çizdiği çizgilere de, anahatları ile değineceğiz.

Kaynak : Fahir ARMAĞANOĞLU - 20.Yüzyılın Siyasi Tarihi