Ana Sayfa « E-tarih.org    
 
   
YENİ YAPILANMAYA DOĞRU
  Asya Gelişmeleri
  » Üst Konu
Yeni Yapılanmanın Faktörleri
Irak-İran Savaşı ve Sonuçları
Asya Gelişmeleri
Çin'de Yeni Yapılanma
Sovyetler Birliği'nin Dağılması: Yeni Dünya
Sovyetlerin Afganistan Hezimeti

 
Asya Gelişmeleri

1980 ile 1990 arasında Asya'da meydana gelen iki önemli gelişmeden biri Sovyetler Birliği'ne, diğeri de Çin Halk Cumhuriyetine aittir.

Başka bir deyişle, Sovyetler Birliği'nin 1979 Aralık ayında Afganistan'ı işgale teşebbüs edip, kendisini dokuz yıla yakın sürecek bir "Afganistan bataklığı" içine atması, Sovyetler Birliği'nin dağılmasına varan gelişmeler içinde, hem iç ve hem de dış etkiler bakımından önemli bir yer işgal eder.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin gelişmelerinin gösterdiği nitelik ise, 1976 da hem Chou En-lai'yın ve hem de, hemen arkasından Mao Tse-tung'un ölümünden sonra, Çin'in Batı'ya açılmasıdır. Olayın özelliği Çin'in Batı'ya açılmasının Çin'de radikal bir yeni bir yapılanma meydana getirmeyip, dünyanın yeni yapılanmasının Çin'i de etkilemiş olmasıdır. Dolayısıyla, Asya'da bir yeni yapılanmadan söz etmek mümkün değildir. Fakat Afganistan ve Çin'deki gelişmelerin, yine de dünyanın yeni yapılanmasında yeri olduğu bir gerçektir.

Kaynak : Fahir ARMAĞANOĞLU - 20.Yüzyılın Siyasi Tarihi