Ana Sayfa « E-tarih.org    
 
   
SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ, 1945-1960
  Rus Emperyalizminin Canlanması-Avrupa'da Sovyet Üstünlüğü
      Avrupa'da Sosyalist Blokun Kuruluşu
      Ekonomik ve Sosyal Düzenin Sovyet Modeline Göre Kurulması
      Koalisyon Kabineleri
      Komünist Partilerinin Hükümetlere Hakim Olması
      Muhalefet Partilerinin Tasfiyesi
      Sovyet İşgali
  » Üst Konu
Avrupa'da Sosyalist Blokun Kuruluşu
Çin'de Komünizm
Fin-Sovyet İttifakı
Kominform'un Kuruluşu
Sovyetlerin İran'a Yerleşme Çabaları
Türkiye Üzerinde Sovyet Tehdidi
Yunanistan İç Savaşı

 
Avrupa'da Sosyalist Blokun Kuruluşu

Sovyetler bu faaliyetleri ile Orta Doğu ve Doğu Akdeniz bölgelerine girmeye çalışırlarken, bir yandan da Avrupadaki durumlarını  sağlamlaştırmak için, askeri işgalleri altında tuttukları ülkelerde komünist rejimleri yerleştirmeye muvaffak olarak, bugünkü Sosyalist Blok veya Sovyet Uyduları dediğimiz durumu ortaya çıkarmak suretiyle Avrupada da gayet tehlikeli bir genişleme göstermişlerdir.

Bununla beraber, bu ülkelerde komünist rejimlerin yerleşmesi birdenbire olmuş değildir. Bu ülkelerin komünizmin hakimiyeti altına girmesi bir takım merhalelerden, bir takım safhalardan geçerek olmuştur. Bu gelişimi beş merhalede tesbit edebiliriz:

Kaynak : Fahir ARMAĞANOĞLU - 20.Yüzyılın Siyasi Tarihi