Ana Sayfa « E-tarih.org    
 
   
YUMUŞAMAYA (DETANT) DOĞRU
  Yeni Gelişmeler

 
YUMUŞAMAYA (DETANT) DOĞRU
Bloklarda 1960-1970 arasında meydana gelen yapı değişiklikleri şüphesiz blokların birbirlerine yaklaşmasında veya hiç değilse davranışlarında eski sertlik alışkanlıklarından vazgeçerek anlaşmazlıkları bile nisbeten daha yumuşak yaklaşımlar içinde ele almalarında mühim rol oynamıştır. Tabiatiyle bu gelişmede 1962 Küba buhranın büyük tesiri vardır. Bilhassa Doğu ile Batı bloklarının, aralarındaki çatışmalara eskisinden daha farklı bakmalarında ve bu çatışma ve buhranları daha farklı ele almalarında (crisis management) Küba buhranı bir dönüm noktası teşkil etmiştir denilebilir. 

  Bununla beraber, 1960’lardan itibaren blokların dışında meydana gelen gelişmelerin de, blokların karşılıklı münasebetlerine tesir ederek yumuşamaya büyük katkı sağladıkları gibi, milletlerarası münasebetlerin yapısını da belirli bir ölçüde değiştirmeye muvaffak olduklarını da belirtmeliyiz. 1960’lardan itibaren ortaya çıkan Üçüncü Dünya, Asya Afrika Bloku, Asya-Afrika-Latin Amerika Grubu, Tarafsızlar, Bağlantısızlar gibi deyimler, kavramlar ve hareketler bunun  örnekleridir. 

  Diğer taraftan, şunu da kabul etmeliyiz ki, gerek bloklar arasında yumuşama teşebbüsleri, gerek çatışmaların kökeninde yatan silahlanmayı durdurma veya sınırlama çalışmaları ve nihayet, gerek bloklar dışındaki ülkelerin bloklararası münasebetlere tesir etmek amacı ile kendi aralarında teşkilatlanma çalışmaları, 1960’ların da öncesine gider. Bu sebeple, bütün bu söylediklerimize önce oradan başlamak gerekmektedir.

Kaynak : Fahir ARMAĞANOĞLU - 20.Yüzyılın Siyasi Tarihi