Yazdır
Alparslanın Kafkas Seferi
Alparslanın Kafkas Seferi
Alparslan, 21 Şubat 1064'de Rey'den ordusu ile Azerbeycan üzerine hareket etti. Azerbeycan'a gelince kardeşi Yakutî Bey ve Türkmen beylerinden Tuğ Tigin ile buluştu. Onların kuvvetlerini de yanma alarak Gürcistan'ı zaptetti. Gürcistan'dan sonra Kuzey doğu Anadolu'da Borçka, Artvin, Ardanuç, Şavşat ve Ardahan'ı ele geçirdi. Selçuklu Orduları daha sonra Serdarabat Ovası'nda toplanmaya başladı. 21 Temmuz 1064'te Anı Kalesi'ni kuşatıp 16 Ağustos 1064'te Bizans'ın bu sınır kalesini fethetti. Kaledeki katedrali camiye çevirterek "Fethiye" adını verdi. 20 Ağustos 1064 tarihinde burada cuma namazını kıldı. O dönemde Kars, Bağdatlıların elinde bulunuyordu. Kars'ta prens olan Ga-gih, Alparslan'ı Kars'a davet etti. Prens Gagih. Alparslan'a bağlı kalacağını ve daima saygı duyacağını bildirdi. Ne var ki, sözünde durmadı. Alparslan geri dönüp gidince ülkesini Bizans'a geri verdi. Melik Yakutî Bey, bu sefer sırasında Van Kalesi ile Van Gölü dolaylarındaki pek çok kaleyi zaptetmiş, böylece birinci Anadolu seferi de tamamlanmıştı