Yazdır
İbrahim Bey Dönemi Karaman ile Mücadeleler
İbrahim Bey Dönemi Karaman ile Mücadeleler

Şihabeddin Ahmed Bey'in ölümünden sonra oğulları arasında saltanat mücadelesi başladı. Bunlardan İbrahim Bey, beyliğin yönetimini ele geçirmeyi basardı. O, Mısır Memlûklu sultanına elçiler göndererek emirliğini ve bağlılığını bildirdi. Ramazanoğulları'nın iktidar mücadelesinden faydalanan Karamanoğulları Tarsus'u yeniden ellerine geçirmişlerdi. Bu sebeple Memlûk Sultani Melikü'l-Müeyyed 1417 yılında Suriye üzerine sefere çıktı. Memlûk ordusu Amik ovasına geldiğinde Ramazanoğlu İbrahim Bey de kuvvetleriyle birlikte gelerek Sultana katildi. İbrahim Bey bu sefer sırasında Sultan Melikü'l-Müeyyed'in huzuruna çıkarak itaatini bildirdi. Bu sırada İbrahim Bey'in yanında annesi, oğulları ve emirleri bulunuyordu. Memlûk Sultani Müeyyed, İbrahim Bey'e ve annesine büyük itibar gösterdi ve onlara hilatler verdi. Memlûk sultani Amik ovasından Elbistan üzerine hareket etti ve emirlerinden Koçkar'ı Tarsus'un zaptı ile görevlendirdi. Neticede Tarsus Karamanogullarından alindi ve buraya bir vali tayin edildi.